Thermia Givare

Varför ska man köpa en givare till en värmepump och hur fungerar den?

En givare är en avgörande komponent i en värmepumps funktion och prestanda. Den mäter olika parametrar såsom temperatur, tryck och fuktighet för att övervaka och styra värmepumpens drift. Här är några viktiga skäl till varför du bör överväga att köpa en givare till din värmepump:

 1. Optimal prestanda: En korrekt fungerande givare säkerställer att din värmepump arbetar med högsta möjliga effektivitet. Genom att kontinuerligt mäta och övervaka parametrar som temperatur och tryck kan givaren bidra till att optimera värmepumpens drift och säkerställa att den arbetar inom sina designparametrar.

 2. Energibesparingar: Genom att ha en fungerande givare kan du undvika onödigt energiförbrukning. Givaren hjälper till att reglera och justera värmepumpens drift baserat på aktuella förhållanden, vilket minskar energislöseri och leder till betydande energibesparingar på lång sikt.

 3. Tillförlitlighet och driftsäkerhet: En givare som fungerar korrekt är avgörande för att säkerställa att din värmepump arbetar pålitligt och utan driftstopp. Genom att övervaka systemets tillstånd och identifiera eventuella avvikelser kan givaren hjälpa till att upptäcka problem i ett tidigt skede och vidta åtgärder innan de utvecklas till allvarligare fel.

 4. Långsiktig kostnadseffektivitet: Genom att investera i en högkvalitativ givare av god kvalitet minskar du risken för att behöva ersätta den eller genomföra kostsamma reparationer i framtiden. En pålitlig givare av hög kvalitet har en längre livslängd och kräver mindre underhåll, vilket sparar dig både tid och pengar på lång sikt.

När ska man byta ut en givare som inte fungerar?

Om du märker tecken på att din givare inte fungerar korrekt, som avläsningar som inte överensstämmer med de förväntade värdena eller konstanta felmeddelanden på värmepumpsdisplayen, kan det vara dags att överväga att byta ut givaren. Det är också viktigt att regelbundet genomföra underhåll och rengöring av givaren för att säkerställa dess optimala funktion och undvika potentiella fel.

Sammanfattningsvis är en fungerande och pålitlig givare en viktig komponent för att upprätthålla en effektiv och pålitlig drift av din värmepump. Genom att investera i en kvalitetsgivare och regelbundet övervaka dess prestanda kan du maximera värmepumpens effektivitet, spara energi och undvika kostsamma driftstopp.

Produkter

 1. Avfrostningsgivare TH086U5866

  Avfrostningsgivare TH086U5866
  350 DKK inkl. moms 280 DKK ekskl. moms Køb
 2. Brine in givare solid

  Brine in givare solid till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U9415
  336 DKK inkl. moms 269 DKK ekskl. moms Køb
 3. Brineut givare solid

  Brineut givare solid till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U9414
  333 DKK inkl. moms 266 DKK ekskl. moms Køb
 4. Esmt utegivare thermia

  Esmt utegivare thermia till Thermia Värmepump med artikelnummer 084N1024
  582 DKK inkl. moms 465 DKK ekskl. moms Køb
 5. Givar-kit plus (3-givare)

  Givar-kit plus (3-givare) till Thermia Värmepump med artikelnummer 086L0629
  801 DKK inkl. moms 641 DKK ekskl. moms Køb
 6. Givar-kit standard (4 givare)

  Givar-kit standard (4 givare) till Thermia Värmepump med artikelnummer 086L0628
  1 007 DKK inkl. moms 806 DKK ekskl. moms Køb
 7. Givare

  Givare till Thermia Värmepump med artikelnummer 086L5380
  146 DKK inkl. moms 116 DKK ekskl. moms Køb
 8. Givare 200mm till Thermia värmepumpar

  Sensor 22K, 200mm till Thermia
  374 DKK inkl. moms 299 DKK ekskl. moms Køb
 9. Givare etc dvm system

  Givare etc dvm system till Thermia Värmepump med artikelnummer 086L5405
  130 DKK inkl. moms 104 DKK ekskl. moms Køb
 10. Givare framledning (rad)

  Givare framledning (rad) till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U0408
  203 DKK inkl. moms 163 DKK ekskl. moms Køb
 11. Givare ni 1000 till se 91

  Givare ni 1000 till se 91 till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U2643
  1 758 DKK inkl. moms 1 406 DKK ekskl. moms Køb
 12. Givare returledning (rad) 22mm

  Givare returledning (rad) 22mm till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U5382
  218 DKK inkl. moms 175 DKK ekskl. moms Køb
 13. Givare returledning (rad) 28mm

  Givare returledning (rad) 28mm till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U5383
  218 DKK inkl. moms 175 DKK ekskl. moms Køb
 14. Givare shunt kyla diplomat

  Givare shunt kyla diplomat till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U2739
  210 DKK inkl. moms 168 DKK ekskl. moms Køb
 15. Givare temp hgw

  Givare temp hgw till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U3145
  180 DKK inkl. moms 144 DKK ekskl. moms Køb
 16. Givare universal ntc cable 2m ventec

  Givare universal ntc cable 2m ventec till Thermia Värmepump med artikelnummer 086L5567
  166 DKK inkl. moms 133 DKK ekskl. moms Køb
 17. Givare varmvatten diplomat

  Givare varmvatten diplomat till Thermia Värmepump med artikelnummer 086U0422
  203 DKK inkl. moms 163 DKK ekskl. moms Køb
 18. Givarkablage diplomat inverter

  Givarkablage diplomat inverter till Thermia Värmepump med artikelnummer 086L3724
  2 540 DKK inkl. moms 2 032 DKK ekskl. moms Køb